tło tło

Kalendarium

2019-05-30

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019

SA-Q3/2018

2019-03-29

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019

SA-P 2018