tło tło

Kalendarium

2021-11-29

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022

SA-Q1/2021

2021-10-29

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021

SA-R 2020

2021-05-28

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021

SA-Q3/2020

2021-03-29

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

SA-P 2020