Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r.