Raport kwartalny SA-Q 1-2017

Raport kwartalny SA-Q 1-2017 za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.