tło tło

Rynek Bakalii

HELIO S.A. jest czołowym importerem i dystrybutorem bakalii w Polsce oraz kluczowym graczem w kategorii mas do ciast. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży świadczy, iż staramy się konsekwentnie budować swoją silną pozycję rynkową. Poniżej prezentujemy historię wzrostu sprzedaży HELIO S.A. na przestrzeni lat oraz obecne trendy rynkowe.

Wzrost przychodów ze sprzedaży HELIO S.A. w ujęciu lat kalendarzowych od momentu rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa (w mln PLN).

Spożycie bakalii w wybranych krajach (Kg/os/)
Źródło: Parkiet nr 201 z dn. 31.08.2010, na podst. EUROSTAT, Millenium DM

Ze względu na niższe w porównaniu do krajów Europy Zachodniej spożycie bakalii na mieszkańca w Polsce, szacuje się, iż krajowy rynek bakalii będzie rósł w najbliższych latach jeszcze o około kilka procent rocznie.