tło tło

Kontakt

Wybierz odpowiedni dział w sekcji Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś naszym klientem. Jeśli chcesz być naszym partnerem i zacząć z nami współpracę, wybierz dział Nawiąż z nami współpracę

Adres korespondencyjny

HELIO S.A.
Brochów 119

05-088 Brochów

Tel.+48 (22) 725 71 81
Fax +48 (22) 725 70 97

Siedziba rejestrowa

Wyględy, ul. Stołeczna 26

05-083 Zaborów

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000262514
NIP 1181694514
Regon 015533555
Nr rejestrowy BDO 000075333
Kapitał zakładowy i wpłacony 2 500 000 PLN

 

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych jest Spółka HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262514 (dalej Administrator danych). Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. Dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO/GPRD). Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora danych oraz pracownikowi podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Przysługują Panu/Pani żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pan/Pani decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z naszym pracownikiem poprzez formularz kontaktowy

Wybierz region Polski z mapy, by dowiedzieć się jaki przedstawiciel jest za niego odpowiedzialny

Jeśli nie wiesz z kim się skontaktować napisz do:

Paweł Sosnowski

Paweł Sosnowski

Kanał nowoczesny / tradycyjny

+48 506 670 838

p.sosnowski@helio.pl

Aleksandra Łukaszewska

Aleksandra Łukaszewska

Kanał nowoczesny

+48 504 212 578

ola@helio.pl

Anna Borejsza

Kanał nowoczesny, eksport

+48 502 375 417

a.borejsza@helio.pl

Karolina Kaźmierowicz

Karolina Kaźmierowicz

Eksport

+48 519 607 247

k.kazmierowicz@helio.pl

Piotr Łopuszański

Piotr Łopuszański

Dział Zakupów

+48 519 843 286; +48 22 462 67 22

p.lopuszanski@helio.pl

Dokumenty rejestrowe