tło tło

Zasady ładu korporacyjnego

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 

Rok obrotowy 2018/2019

W roku obrotowym 2018/2019, trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2018/2019 zawartym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności HELIO S.A. (jako wyodrębniona część tego sprawozdania), które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2018 w dniu 30 października 2019 r.

Przedmiotowe oświadczenie w formie wyodrębnionej z pełnego sprawozdania zarządu znajduje się do pobrania tutaj:

Wyodrębnione ze Sprawozdania Zarządu z działalności HELIO S.A. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2018/2019

 

Rok obrotowy 2017/2018

W roku obrotowym 2017/2018, trwającym od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2017 w dniu 30 października 2018 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2017-załącznik 10-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2016/2017

W roku obrotowym 2016/2017, trwającym od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2016/2017, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2016 w dniu 31 października 2017 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2016-załącznik 7-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2015/2016

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016, trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Rozdziały II-IV, za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu w/w zasad ładu korporacyjnego zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2013 w dniu 31.10.2013 r.
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od 1 stycznia 2016 znajduje się do pobrania poniżej. Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu zasad zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2016 w dniu 4 stycznia 2016 r.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2015/2016, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2015 w dniu 31 października 2016 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2015 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2014/2015

W roku obrotowym 2014/2015, trwającym od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2014/2015, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2014 w dniu 02 listopada 2015 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2014 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Rok obrotowy 2013/2014

W roku obrotowym 2013/2014, trwającym od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2013/2014, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2013 w dniu 31 października 2014 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2013 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2012/2013

W roku obrotowym 2012/2013, trwającym od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2012/2013, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2012 w dniu 31 października 2013 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2012 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2011/2012

W roku obrotowym 2011/2012, trwającym od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10 (obowiązującej od 01.01.2012 r.),
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11 (obowiązującej od 01.01.2012 r.),
d) odstąpienia od Zasady I.12 (obowiązującej od 01.01.2012 r.).

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2011/2012, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2011 w dniu 31 października 2012 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2011 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2010/2011

W roku obrotowym 2010/2011, trwającym od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2010/2011 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2010 w dniu 31 października 2011 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2010 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2009/2010

W roku obrotowym 2009/2010, trwającym od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2009/2010 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2009 w dniu 2 listopada 2010 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2009 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2008/2009

W roku obrotowym 2008/2009, trwającym od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. Przyczyną odstąpienia były znaczące w stosunku do wielkości Spółki koszty związane z realizacją takich transmisji. Spółka w najbliższej przyszłości nie planuje organizacji takich transmisji.


Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2008/2009 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2008 w dniu 2 listopada 2009 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2008 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2007/2008

W związku z wejściem w życie nowych zasad ładu korporacyjnego (Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), Spółka w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. stosowała zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób:
- do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Oświadczeniem w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
- od dnia 1 stycznia 2008 r. Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawarych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".


Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2007/2008 został opublikowany wraz z Raportem rocznym SA-R 2007 w dniu 25 listopada 2008 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2007 - załącznik8 - Raport dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący 3 2007 - Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

 

Raporty bieżące Corporate Governance 

Raport CG 1 2013