tło tło

Zasady ładu korporacyjnego

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

Rok obrotowy 2017/2018

W roku obrotowym 2017/2018, trwającym od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2017 w dniu 30 października 2018 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2017-załącznik 10-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2016/2017

W roku obrotowym 2016/2017, trwającym od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2016/2017, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2016 w dniu 31 października 2017 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2016-załącznik 7-Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2015/2016

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016, trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Rozdziały II-IV, za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu w/w zasad ładu korporacyjnego zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2013 w dniu 31.10.2013 r.
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od 1 stycznia 2016 znajduje się do pobrania poniżej. Szczegółowe oświadczenie o niestosowaniu zasad zostało opublikowane raportem Corporate Governance nr 1/2016 w dniu 4 stycznia 2016 r.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2015/2016, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2015 w dniu 31 października 2016 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2015 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2014/2015

W roku obrotowym 2014/2015, trwającym od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2014/2015, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2014 w dniu 02 listopada 2015 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2014 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Rok obrotowy 2013/2014

W roku obrotowym 2013/2014, trwającym od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12,
e) odstąpienia od Zasady II.1.9a,
f) odstąpienia od Zasady IV.10.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2013/2014, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2013 w dniu 31 października 2014 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2013 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2012/2013

W roku obrotowym 2012/2013, trwającym od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10,
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11,
d) odstąpienia od Zasady I.12.

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2012/2013, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2012 w dniu 31 października 2013 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2012 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2011/2012

W roku obrotowym 2011/2012, trwającym od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem:

a) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1,
b) odstąpienia od Zasady I.10 (obowiązującej od 01.01.2012 r.),
c) fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.11 (obowiązującej od 01.01.2012 r.),
d) odstąpienia od Zasady I.12 (obowiązującej od 01.01.2012 r.).

Szczegółowe omówienie zasad ładu korporacyjnego, od których HELIO S.A. odstąpiła z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2011/2012, które zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2011 w dniu 31 października 2012 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2011 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rok obrotowy 2010/2011

W roku obrotowym 2010/2011, trwającym od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2010/2011 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2010 w dniu 31 października 2011 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2010 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2009/2010

W roku obrotowym 2009/2010, trwającym od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2009/2010 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2009 w dniu 2 listopada 2010 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2009 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2008/2009

W roku obrotowym 2008/2009, trwającym od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem fragmentarycznego odstąpienia od Zasady I.1, w zakresie odstąpienia od transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz od rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej Spółki. Przyczyną odstąpienia były znaczące w stosunku do wielkości Spółki koszty związane z realizacją takich transmisji. Spółka w najbliższej przyszłości nie planuje organizacji takich transmisji.


Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2008/2009 zostało opublikowane wraz z Raportem rocznym SA-R 2008 w dniu 2 listopada 2009 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2008 - załącznik 8 - Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Rok obrotowy 2007/2008

W związku z wejściem w życie nowych zasad ładu korporacyjnego (Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), Spółka w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. stosowała zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób:
- do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Oświadczeniem w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
- od dnia 1 stycznia 2008 r. Spółka stosowała się do wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawarych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".


Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2007/2008 został opublikowany wraz z Raportem rocznym SA-R 2007 w dniu 25 listopada 2008 r.

do pobrania tutaj:

SA-R 2007 - załącznik8 - Raport dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący 3 2007 - Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego


Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnieniu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Co więcej, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, jej członek  powinien mieć na względzie interes Spółki, zatem przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinien uwzględnić wszelkie aspekty współpracy z biegłym rewidentem, w tym przede wszystkim doświadczenie, dyspozycyjność czasową, dodatkowe doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, kompleksowość usług, dostępność cenową i bliskość lokalizacyjną. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r. przyjęła następującą dokumentację opracowaną przez Komitet Audytu:
- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego - Helio S.A. z siedzibą w Wyględach,
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego - Helio S.A. z siedzibą w Wyględach,
- Procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - Helio S.A. z siedzibą w Wyględach.


Informacja nt. Polityki Różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów 


Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W ocenie władz Spółki opracowanie i przyjęcie takowej polityki nie znajduje w tym przypadku bowiem uzasadnienia ekonomiczno-organizacyjnego, a mogłoby rodzić ryzyko wystąpienia błędów natury formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji personalnych. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z zachowania różnorodności w doborze osób do władz Spółki oraz na stanowiska kluczowych menedżerów, a tym samym podejmując decyzje personalne uwzględniają także ten aspekt nadając mu stosowną do powierzanych funkcji wagę.

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki HELIO S.A.

Kadencja organu Zarząd Kobiety Zarząd mężczyźni Rada Nadzorcza kobiety Rada Nadzorcza mężczyźni Okres funkcjonowania
I 1 os.
(50%)
1 os.
(50%)
2 os.
(40%)
3 os.
(60%)
lata 2006 - 2011
II 1 os.
(50%)
1 os.
(50%)
1 os.
(20%)
4 os.
(80%)
lata 2011 - 2016
III 1 os.
(50%)
1 os.
(50%)
1 os.
(20%)
4 os.
(80%)
lata 2016 - 2017
III 1 os.
(50%)
1 os.
(50%)
4 os.
(67%)
2 os.
(33%)
od 2017 r.

 

Polityka dywidendowa Spółki HELIO S.A.


Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy oraz nie powzięła informacji o planowanej dywidendzie w przyszłości.

 

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki HELIO S.A.


Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających w Spółce HELIO S.A., stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce.

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki HELIO S.A.

 

Raporty bieżące Corporate Governance 

Raport CG 1 2013