tło tło

Organy spółki

 

 

Zarząd

  •  Leszek Wąsowicz - Prezes Zarządu

 

526 Leszek Wąsowicz posiada wykształcenie średnie. Jest założycielem poprzednika prawnego Emitenta i obecnym głównym akcjonariuszem Emitenta (z 77% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu). Od ponad dwudziestu lat, tj. od roku 1992 prowadzi działalność polegającą na konfekcjonowaniu i dystrybucji bakalii, początkowo w formie spółki cywilnej, a od roku 1993 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W roku 2003 przedsiębiorstwo prowadzone przez Leszka Wąsowicza (w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego) zostało wniesione jako aport do „PH BONA” Sp. z o.o., która to w 2006 została przekształcona w HELIO S.A.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2006 – nadal   HELIO S.A. – Prezes Zarządu
2003 – 2006    „PH BONA” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1993 – 2003    „PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności spółki cywilnej
1992    BONA s.c. – współzałożyciel spółki
1990    3A ELEKTRONICS – elektronik

 

 

  • Justyna Wąsowicz - Wiceprezes Zarządu

561_A Justyna Wąsowicz posiada wykształcenie średnie. Od ponad dwudziestu lat, tj. od 1992 roku związana z branżą bakaliową, w tym od początku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Leszka Wąsowicza.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2006 – nadal   HELIO S.A. – Wiceprezes Zarządu
2003 – 2006    „PH BONA” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
1993 – 2003    „PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności spółki cywilnej
1992      BONA s.c. – współzałożyciel spółki 


 

 

 

Rada Nadzorcza 

  • Joanna Gilewska-Turska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Joanna Gilewska-Turska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania (akredytacja Oxford Brookes University) w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, oraz Policealne Studium Zawodowe w Sopocie z tytułem technik informatyk. Posiada istotne doświadczenie w zarządzaniu, finansach i audycie wewnętrznym, a także legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w spółkach kapitałowych, w tym międzynarodowych korporacjach. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089), oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Przebieg kariery zawodowej:

2017 – nadal    HELIO S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 – nadal    Blue Bell SC – Właściciel i Dyrektor Zarządzający
2008 – 2009    Jones Lang La Salle Group Services Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań i Kontroli Wewnętrznej
2002 – 2008    GE Power Controls S.A. – Dyrektor Działu Zobowiązań Międzynarodowych
2000 – 2002    Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. Kontroli Kredytu
1998 – 2000    Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań
1997 – 1998    Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Sekcji Zobowiązań Operacyjnych
1993 – 1997    Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Księgowa / Szef Sekcji Zobowiązań
1992 – 1993    Akademia Medyczna w Gdańsku – Starszy referent administracyjny

 

 

  • Grzegorz Kowalik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kowalik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie zawodowe z dziedziny badań rynkowych, analizy danych ilościowych i jakościowych oraz informatyki. Był aktywnym uczestnikiem wielu projektów badawczych i naukowych. Były doktorant i wykładowca na kierunku Informatyka Społeczna w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych zajmujący się analizami i data science. Obecnie analityk w grupie RBS gdzie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z dziedziny statystyki, programowania i data science (machine learning). Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w Radzie Nadzorczej HELIO S.A., a tym samym zna dokładnie specyfikę jej działalności oraz branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2018 – nadal    National Westminster Bank plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (RBS group) - Data Analyst
2018 – nadal   HELIO S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2011 – 2018    HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2013 – 2018    Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - studia doktoranckie
2011 – 2013    ACNielsen Polska Sp. z o.o. – Online Programmer / Global Operation Executive
2009 – 2011    UPC Polska Sp. z o.o. – Market Research Trainee

 

 

  • Aleksandra Ciąćka – Członek Rady Nadzorczej

 

Pani Aleksandra Ciąćka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie. Legitymuje się tytułem licencjata ekonomii. Autorka pracy dyplomowej poświęconej kontroli finansowej oraz ustawy Sarbanesa-Oxleya. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach i kontroli wewnętrznej, w tym na stanowiskach eksperckich w spółkach kapitałowych i międzynarodowych korporacjach. Laureatka m.in. nagrody głównej w konkursie innowacyjności w TP S.A. za projekt poprawy jakości. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w tym SOX, a także negocjacji, wywierania wpływu, czy ochrony informacji.

Przebieg kariery zawodowej:

2014 – nadal    Orange Polska S.A. – Ekspert ds. Informacji Zarządczej Rozliczeń
2010 – 2014    Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Programu SOX
2008 – 2010    Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Wsparcia Operacji
2006 – 2008    Telekomunikacja Polska S.A. – Specjalista– Outsourcing

 

  • Irena Gałan - Stelmaszczuk – Członek Rady Nadzorczej

 

Pani Irena Gałan - Stelmaszczuk posiada wykształcenie wyższe. W 1973 r. ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (magister filologii rosyjskiej). Jako członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2006 – nadal    HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal    Emeryt
2000 – 2001     Zespół Szkół nr 18 w Warszawie - Zastępca Dyrektora
1973 – 2014       Zespół Szkół nr 18 w Warszawie - Nauczyciel języka rosyjskiego

 

  • Adam Wąsowicz – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Adam Wąsowicz posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył Technikum Mechaniki Precyzyjnej – specjalność budowa aparatury optycznej. Od 1998 r. związany z branżą bakaliową. Jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji, oraz Kierownik Działu Sprzedaży w PH Bona Leszek Wąsowicz (przedsiębiorstwo, które w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego zostało wniesione jako aport do poprzednika prawnego HELIO S.A.), zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2017 – nadal    HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2001 – nadal    Emeryt
2006 – 2017    HELIO S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1998 – 2001    PH BONA Leszek Wąsowicz – Kierownik Działu Sprzedaży
1994 – 1998    PPU K5 Sp. z o.o. – Specjalista ds. technicznych
1981 – 1993    Polskie Zakłady Optyczne – Kierownik Serwisu
1978 – 1981    Zjednoczenie Przemysłu Optycznego i Medycznego OMEL – Planista
1956 – 1978    Polskie Zakłady Optyczne – Kierownik sekcji technologii 

 

  • Magdalena Okoń – Członek Rady Nadzorczej

 

Pani Magdalena Okoń posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie (obecnie Uczelnia Warszawska) na kierunku Bankowość, oraz Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości i sprzedaży. Jako były członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. (I kadencji) zna specyfikę działalności Spółki oraz jej branży. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089), oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Przebieg kariery zawodowej:

2020 – nadal    INSKAT Krzysztof Tyszkiewicz - Kierownik Biura
2017 – nadal    HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2019                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Starszy Referent
2018                     Santander Bank Polska S.A. - Doradca Klienta
2003 – 2018    PKO Bank Polski S.A. – Doradca
1998 – 2003    PKO Bank Polski S.A. – Inspektor
2006 – 2011    HELIO S.A. – członek Rady Nadzorczej

 

 

Informacje o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HELIO S.A.

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nie występują powiązania, z zastrzeżeniem, iż Pan Adam Wąsowicz jest ojcem Pana Leszka Wąsowicza, Pani Irena Gałan – Stelmaszczuk jest teściową Pana Leszka Wąsowicza, oraz Pan Grzegorz Kowalik jest siostrzeńcem Pana Leszka Wąsowicza.

 

  • Komitet Audytu

 

Aleksandra Ciąćka – Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)

Joanna Gilewska-Turska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)

Grzegorz Kowalik – Członek Komitetu Audytu (członek zależny)