tło tło

Akcjonariat

Stan na dzień 10.01.2011 r. 


Akcjonariat według liczby głosów:

akcje-liczba-akcji_03

 Akcjonariat według liczby akcji:

akcje-liczba-akcji_03

 

Kapitał zakładowy Spółki HELIO S.A. wynosi 2.500.000 zł i dzieli się na:

- 3.872.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,50 zł.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie akcjiUdział w ogólnej liczbie głosów
Leszek Wąsowicz3.857.0003.857.00077,14%77,14%
Pozostali1.143.0001.143.00022,86%22,86%
Razem5.000.0005.000.000100,00% 100,00%