tło tło

Akcjonariat

Stan na dzień 04.05.2020 r. 


Akcjonariat według liczby głosów:

Struktura akcjonariatu HELIO S.A.

 Akcjonariat według liczby akcji:

Struktura akcjonariatu HELIO S.A.

 

Kapitał zakładowy Spółki HELIO S.A. wynosi 2.500.000 zł i dzieli się na:

- 3.872.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,50 zł.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie akcjiUdział w ogólnej liczbie głosów
Leszek Wąsowicz3.857.0003.857.00077,14%77,14%
HELIO S.A. (działająca w porozumieniu z ww.)167.982167.9823,36%3,36%
Paweł Knopik250.059250.0595,00%5,00%
Pozostali724.959724.95914,50%14,50%
Razem5.000.0005.000.000100,00% 100,00%