tło tło

Kalendarium

2018-11-29

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019

SA-Q1/2018

2018-10-30

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2017/2018

SA-R 2017

2018-05-30

30-05-2018 Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018

SA-Q 3/2017

2018-03-12

12-03-2018 Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018

SA-P 2017