tło tło

Kalendarium

2019-11-29

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020

SA-Q 1-2019

2019-10-30

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019

SA-R 2018

2019-09-20

Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji HELIO S.A.

2019-09-06

Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji HELIO S.A. w I terminie