tło tło

Kalendarium

2020-05-29

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020

SA-Q3/2019

2020-03-31

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

SA-P 2019