Raport bieżący nr 23/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz 16/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 30 września 2019 roku Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej HELIO S.A. - Pani Magdaleny Okoń dotychczas posługującej się nazwiskiem Żochowska powiadomienie o przedmiotowej zmianie nazwiska.

Pliki do pobrania