Raport bieżący nr 13/2020

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2020 r. od Spółki jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Panem Leszkiem Wąsowiczem Prezesem Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki zawartych w dniu 10 lipca 2020 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.