Raport kwartalny SA-Q 1-2018

Raport kwartalny SA-Q 1-2018 za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.