tło tło

Złoty Laur Konsumenta dla HELIO w kategorii bakalie

Złoty Laur Konsumenta dla HELIO w kategorii bakalie

To kolejny rok z najwyższym odznaczeniem Złotego Lauru Konsumenta, które produkty HELIO zdobyły w prestiżowym plebiscycie konsumenckim w kategorii bakalie. Nagroda jest przyznawana na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych telefonicznie i internetowo na reprezentatywnej grupie respondentów.